”Vi har i forskellige sammenhænge haft stor glæde af samarbejdet med Sofie Saxtoft. 

Sofie er vores konsulent på et projekt om forankring af Moderniserings- og Digitaliseringsstyrelsens implementeringer i de statslige institutioner. Hun har skabt en ramme, hvor projektdeltagere fra de forskellige afdelinger af styrelsen og deltagere fra en række pilotinstitutioner i staten har samarbejdet på en måde, der af deltagerne beskrives som en nyudvikling og et klart signal om vægt på forventningsafstemning og gensidig respekt. Samtidig har forløbet gennem en brugerinnovativ proces udviklet en konkret og relevant implementeringsguide.

I en anden sammenhæng fik hun med sin afvæbnende facon guidet os trygt og effektivt gennem et kontorseminar, afholdt i en omstillingsproces. Hun bidrog til at skabe en fælles platform for kontoret og en fornemmelse af både retning og fællesskab. Det er ikke kun gennem det, Sofie gør, at hun gør en forskel. Det er nogle gange også gennem det, hun ikke selv gør – hun kommer ikke med svar, men mobiliserer de bedste kræfter og intentioner i de mennesker, hun har med at gøre.”

Nina Husfeldt Clasen, Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen

 

“Som forholdsvis ny leder har det været en enorm gevinst for mig at samarbejde med Sofie – både som rådgiver på konkrete projekter og problemstillinger i min dagligdag og som sparringspartner på stort og småt omkring ledelsesopgaven, relationer og ikke mindst det at være menneske midt i lederskabet. Sofie trækker ikke bestemte værktøjer ned over hovedet på dig, men møder dig som leder, der hvor du er med dine udfordringer. Hun er ikke bange for at give noget af sig selv med i sparring – uden dog på noget tidspunkt at forlade det professionelle fokus.”

Frank Güsmer, HR-chef, UCC.

 

“Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Sofie af flere omgange og hver gang med et virkelig godt resultat. Sofie evner som konsulent hurtigt og meget intuitivt at pejle sig ind på de problemstillinger, der skal håndteres. Både i forberedelsesfasen og i eksekveringen. Det betyder at jeg som leder trygt overlader forløbet til hende og at mine medarbejdere er åbne overfor at arbejde med de emner, der har været på agendaen – også de svære. Resultatet er, at vi som afdeling har rykket os, hver gang vi har inviteret Sofie ind i organisationen, og hun har dermed været medvirkende til at sætte gang i nogle vigtige forandringsprocesser. Jeg kan så absolut anbefale Sofie og ser selv frem til næste gang jeg får muligheden for at samarbejde med hende igen.”

Gitte Hemmingsen, Konsulentchef, Moment

 

“Udviklingsforløbet ‘Økonomi på forkant’ har involveret hele ledergruppen samt alle medarbejdere i Økonomi, Slots- og Ejendomsstyrelsen. I alt ca. 60 personer. Udviklingsforløbet har haft fokus på at skabe mere proaktivitet i Økonomi og mere samspil på tværs af enhederne. Vi har været rigtig godt tilfredse med effekterne af udviklingsforløbet. Resultaterne af forløbet har været, at medarbejdere og ledere:

  • Udviser en mere positiv attitude
  • Tager initiativer selv og handler
  • Tænker mere på tværs
  • Kommunikerer mere effektivt og direkte
  • Viser større opmærksomhed på de små skridt og successer i hverdagen 

Vi har gennem udviklingsforløbet  fået ‘sproglige redskaber’ til arbejde med 1) os som ledere, 2) os som ledergruppe og 3) os som rollemodeller. Altsammen for at opnå bedre perfomance og gennem en proaktiv indsats og gennem vores adfærd – gå foran.”

Anders V. Møller, Økonomichef, Slots- og ejendomsstyrelsen (Opgaven er løst i samarbejde med Nana Scheibel, Resonans)

 

“Sofie Saxtoft Højlund har været min coach/mentor i forbindelse med mit hverv som formand i Café Zusammen. Sofie er meget metodisk og teoretisk stærk, men formår samtidig at få virkeligheden og de konkrete udfordinger koblet på, så de teoretiske og metodiske input giver mening og kan bruges aktivt i hverdagen.
Jeg har mødtes med Sofie hver anden måned gennem et år, og har fået meget ud af alle vores samtaler – både i forhold til faglig og personlig udvikling.
Jeg kan varmt anbefale Sofie til alle, der ønsker en sympatisk, forstående, udfordrende sparingspartner!”

Pernille Ibsen Hauge, Formand, Café Zusammen, Røde Kors

 

“HR afdelingen på Gentofte Hospital har hyret Sofie til at hjælpe afdelingsledelsen i en række medicinske afdelinger med at få sat fokus på og løst forhold indenfor psykisk arbejdsmiljø, samarbejdsrelationer og konflikter – med baggrund i diverse strukturændringer, nedskæringer mv. Det at skulle hjælpe hospitalets medarbejdere og ledere til at finde løsninger på konflikter og til at finde det positive frem i en hverdag med travlhed, fyringer og frustrationer er en udfordring. Sofies professionelle, glade og engagerede tilgang til opgaverne har hver gang givet positiv afkast – til stor ros fra alle. Tak for det.”

Rikke Lynge Storgaard, HR-konsulent, Gentofte Hospital

 

“Sofie Saxtoft har løst opgaver for mig og Professionshøjskolen UCC. Der har typisk været tale om situationer, hvor samarbejdsrelationer ikke har fungeret og relationer i teams eller mellem personer er kørt fast. Sofies tilgang er professionel og personlig på samme tid. Hendes store viden, store integritet og vindende personlighed gør, at hun hurtigt vinder deltagernes tillid og hurtigt skaber resultater. Jeg vil også være meget tryg ved at koble Sofie på trivsel- og forandringsprojekter af enhver slags – både i større og mindre grupper. “

Frank Güsmer, HR-chef, UCC.

 

I Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA) tilbyder vi vores ledige medlemmer at deltage i en række temamøder med henblik på at gøre deres jobsøgningsproces så værdifuld som overhovedet muligt. Alle møderne har trukket fulde huse og været en succes. Sofie Saxtoft er en af de mest efterspurgte foredragsholdere. Temaet “positiv psykologi” leveres både engagerende og anerkendende med professionalisme og et smittende humør. Vi har booket Sofie Saxtoft ind i det nye år …bare for at være på den sikre side….vi glæder os allerede til flere inspirerende stunder sammen.”

Birgitte Munch Rathsach, Politisk konsulent, DSA.