Sammenhæng – Nysgerrighed – Handling er tre værdier, jeg altid bærer med mig i konsulentarbejdet.

Livet er for kort til pseudoprocesser. Derfor skal mit arbejde i videst muligt omfang spille sammen med din organisationens overordnede værdier, strategier og eksistensgrundlag. Der skal være sammenhæng mellem de udviklingsforløb, vi sammen tilrettelægger og de realiteter, som virksomheden møder i hverdagen. For dig som kunde betyder det også, at jeg vil udfordre dig og din virksomhed på sammenhængen mellem jeres ønsker, jeres forpligtelser, jeres kommunikation og konkrete adfærd i hverdagen.

Jeg er af natur hamrende nysgerrig, men jeg mener også, at nysgerrighed både er en forudsætning og en forpligtelse, hvis konsulentbistand skal give mening. For dig som kunde betyder nysgerrigheden, at jeg altid investerer tid i at observere jeres hverdag og forstå jeres virkelighed, før jeg tilrettelægger længere udviklingsforløb. Det giver større relevans og højere kvalitet i løsningerne.

Min erfaring er, at vi kan tale meget længe om udvikling og forandring. Men forandringen får først rigtig fat, når vi begynder at ændre konkret adfærd. Handling er derfor altid et vigtigt element i de udviklingsprocesser, jeg tilrettelægger. Jo hurtigere, I som virksomhed begynder at tage små konkrete skridt i den ønskede retning, jo større er sandsynligheden for, at de små fremskridt bliver til gode vaner.