Jeg tilbyder bistand til at designe, facilitere og forankre organisatoriske udviklingsprocesser.

Siden 2003 har jeg gennemført en lang række udviklingsprojekter i samarbejde med offentlige og private organisationer. Temaerne har bl.a. været: Nedbringelse af sygefravær, udvikling af feedbackkultur, forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, konstruktiv kommunikation, udvikling af kunderelationerne, effektivisering af arbejdsgange, fusion, mv.

Mine kompetencer omhandler primært de ”bløde” sider af organisatoriske udviklingsprocesser – kultur, relationer, kommunikation og samarbejde -, men jeg har samtidig en stærk overbevisning om, at bæredygtige forandringsprocesser kræver klar kobling til organisationens overordnede strategier, strukturer og rutiner.

Udviklingsforløb tilrettelægges selvfølgelig, så de matcher jeres specifikke behov og udfordringer.