Tjah… jeg ville helt sikkert blive hurtigt træt, hvis jeg skulle følge med i Jessicas gear…. men hvis bare man kunne låne lidt af den begejstring…

Psykolog og forsker Barbara Fredrickson har studeret betydningen af positive emotioner (glæde, stolthed, interesse, kærlighed). Positive emotioner hjælper os til at udvikle os, til at lære, sanse mere og til at fungere bedre sammen som mennesker – og faktisk også til at leve et længere og stærkere liv. Det er jo ikke så lidt! Og derfor er  de positive emotioner også værd at lære af og dyrke lidt mere, end vi måske hidtil har gjort. Man kan ikke bare “beslutte sig” for et positivt sind og det er heller ikke målet at leve et sorgløst liv (!!). Men ved at dyrke de fem dyder; Venlighed, åbenhed, nysgerrighed, taknemmelighed og autenticitet, kan man ifølge Fredrickson faktisk ændre sin sindsstemning og sit livssyn i en lidt mere positiv retning.  

Martin Seligman m.fl. har gennem en årrække forsket i, hvordan man konkret kan træne sin “optimismemuskel”. Gennem en række forsøg har han fundet frem til, at man kan skabe forøget lykkefølelse og færre depressive symptomer gennem følgende simple øvelser: 1) Positiv dagbog: I mindst 2 uger skal du hver aften skrive tre positive ting, der er sket den dag. 2) Taknemmelighedsbrev: Skriv et brev til en person, der har gjort en forskel for dig, men som du ikke har haft lejlighed til at takke.

Jeg har selv brugt dagbogsøvelsen flere gange og også anbefalet den i mit arbejde. Jeg oplever, at dagbogen hjælper til at konkretisere og sætte fokus på det, der fungerer (somme tider på trods). Skriveprocessen i sig selv skaber også en (kortvarig) god energi. Endelig kan dagbogen hjælpe  til en større forståelse af,  hvilke sammenhænge, man rent faktisk trives i – og det kan være ret overraskende.

Den lille Jessica behøver ikke at træne for at finde frem til det, der begejstrer. For hende (og andre børn) kommer glæden helt umiddelbart. Men for os andre som i årevis har trænet os selv i at være ansvarlige, leve op til egne og andres forventninger eller bare er gået i trummerum-mode, kan det være værd at tænke lidt over.